Charakterystyka budownictwa w Krakowie

Dla części ludzi Kraków kojarzy się z wieloma zabytkami o dużym znaczeniu historycznym. Takim najważniejszym przykładem krakowskiej zabudowy jest usytuowany na wzgórzu Wawel. Długi czas był on główną siedzibą polskich władców, a także posiadał funkcję obronną. Jest to miejsce, gdzie odbywało się życie artystyczne, polityczne i intelektualne Polski. Także na Wawelu pochowano ciała polskich władców. Trochę poniżej Wawelu położone jest Stare Miasto wraz z Sukiennicami, oraz kościołem Mariackim. Również one uznawane są za kwintesencję Krakowa. Poza tym dzielnica Kazimierz obfituje w liczne zabytki. Oczywiście Kraków to miasto z długą historią i starymi, dobrze zachowanymi zabytkami. Należy mimo wszystko pamiętać, że Kraków to również nowoczesna architektura. Nowe budynki łączą się z wartościowymi zabytkami. Ale czy zestawienie najnowszych budowli z tymi historycznymi to na pewno dobry pomysł?

Część historyczna Krakowa

Kraków pod względem historycznym jest miejscem szczególnym. Zlokalizowane jest w nim wiele cennych zabytków, a zmiana w XVI wieku rezydencji królów do Warszawy nie zmniejszyło jego wagi. Historia Krakowa jest zasadniczą częścią polskiej kultury i tożsamości narodowej. Za czasów Kazimierza Wielkiego wybudowano tam pierwszą wyższa uczelnia – Akademia Krakowska. Największy rozkwit Krakowa miał miejsce w XVI wieku, kiedy to miasto wzorowało się na Włoszech ideą renesansu. Pomimo tego, że Zygmunt III Waza przeniósł dwór królewski do Warszawy, nie zmniejszyło to znaczenia kulturalnego Krakowa. Można uznać, że pełnił on funkcję stolicy aż do pierwszego rozbioru Polski. W tamtym czasie miasto to było niezwykle ważnym miejscem dla krzewienia idei niepodległościowych, a na przełomie XIX i XX wieku nurt artystyczny Młoda Polska zostawił ślad w postaci wyjątkowej architektury czy sztuki. 

Kraków i jego współczesna architektura

Obecna budownictwo jest wyjątkowym wyzwaniem dla zarządzania nieruchomościami w Krakowie. Dzisiejsze budowle muszą być fachowo wplecione pomiędzy cennymi historycznymi budynkami. Deweloperzy przed postawieniem budynku powinni uzyskać specjalne zezwolenie przez wzgląd na historyczne znaczenie tego miasta. Dobrze wkomponowana  nowoczesna architektura staje się elementem wyjątkowego klimatu miasta. Takim przykładem mogą być: High 5, Centrum Biurowe Lubicz oraz Unity Centre. Kraków jest miastem, w którym powstaje wiele współczesnych inwestycji, z ekologicznymi rozwiązaniami, przyjaznych przede wszystkim człowiekowi. Również obsługa nieruchomości jest na najwyższym poziomie, co sprawia, że miasto nieustannie się rozwija. Zabudowa Krakowa charakteryzuje się także tym, że biurowce nie są zlokalizowane w jednym miejscu, a rozrzucone w kilku różnych dzielnicach. Dzięki kwitnącej architekturze biurowej, Kraków staje się interesującym miastem także dla biznesu.

Zielone miasto Kraków

Kraków rozkwita również pod względem zielonych terenów. Miasto dąży do stworzenia wielu małych, zielonych miejsc, do których każdy mieszkaniec będzie miał niedaleko. Tworzy się także wiele tzw. parków kieszonkowych, które są niezwykle popularne w dużych miastach na całym świecie. Można uznać, że w Krakowie realizowane jest obecnie zielona rewolucja. Miasto inwestuje także wiele pieniędzy w odrestaurowanie istniejących już parków.  

Kraków i jego bezładna zabudowa

Od pewnego czasu ma miejsce dyskusja na temat niespójnej zabudowy Krakowa. Bez wątpienia zestawienie zabudowy zabytkowej z zabudową współczesną jest trudnym zadaniem. Część radnych miasta a także mieszkańców nie mają pewności czy zezwolenia na budowę nie były wydawane zbyt pochopnie – z korzyścią dla inwestorów i ze stratą dla mieszkańców. Z pewnością niektóre obszary nie powinny być zagospodarowywane, a zamierzane są na nich budowy. Inwestorzy zazwyczaj wykorzystują błędy w polskim prawie budowlanym, a urzędnicy nie posiadają narzędzi, żeby uniemożliwić nirozsądne inwestycje. Niektóre pozwolenia na budowę trafiają do sądów, gdzie wykazano dużo błędów z winy urzędników. Sądy postawiły wyroki, w efekcie których zakazano niektórych budów.